Interactieve Media (graad 4 volwassenen)

In het atelier Interactieve Media  ga je op zoek naar het grensgebied tussen diverse beeldende kunsten.
Mogelijke kruisbestuivingen zijn: installatie, video, fotografie, schilderen, tekenen, performance, conceptuele kunst, taal, geluid, ...
Interactieve Media is een atelier dat omgaat met verschillende media én zintuigen.

Interactieve Media wordt een labo van experiment en verdieping.

Er wordt geleerd om proces-matig te werken. Een idee is niet statisch, maar zoekt zijn gedaante in het creatief proces. De vormen die onderweg ontstaan, zijn hierbij minstens even belangrijk als het eindresultaat.

Je wordt begeleid in de exploratie van een eigen beeldtaal.
Wat wil ik vertellen? Wat is noodzakelijk voor mij? En welke media zijn daarbij de gepaste keuze? Dit zijn vragen die bij individuele en klassikale gesprekken aan bod komen. Kunstwerken uit moderne en hedendaagse kunst worden besproken om zo het kijk-perspectief te verbreden.

Je leert om te gaan met de ruimte als een gesprekspartner van je werk. De grootte van een ruimte, de lichtomstandigheden, het plaatsen op de grond of aan het plafond,... beïnvloeden de kijkervaring.

In de eerste drie jaren ligt de nadruk op het onderzoek van materialen: vb. van verf tot video, van gevonden voorwerp tot installatie, van lichaam tot klank. Doorheen opdrachten rond conceptuele en narratieve thema’s, raak je vertrouwd met het combineren van media.
Basisvaardigheden van video/geluidsopname en montage komen eveneens aan bod.
In de latere jaren ligt de focus meer op het eigen artistieke creatietraject.

Voorkennis is niet noodzakelijk, nieuwsgierigheid wél.
 

Leraar: Liesbeth Marit

Lesmomenten: woensdag: 18.40  tot 22.10 uur & zaterdag : 9.00  tot 12.30 uur

Enkel standaard traject (8 lesuren per week over 5 schooljaren)