Lezingen over mode en hedendaagse beeldende kunst

 

U volgt zelf les in de Academie voor beeldende Kunst in Mortsel of uw kind is bij ons ingeschreven.
Indien u belangstelling heeft om mee te komen luisteren, bent u van harte welkom!
De lezing is niet geschikt voor kinderen maar ouders en jongeren zijn van harte welkom!
 
in de academie worden er twee lezingen georganiseerd door vriendenkring konsept rond het thema mode en beeldende kunsten, deze lezing wordt door Peter Jonnaert gegeven.
 
Lezing 1 gaat door op dinsdag 23 april en lezing 2 op dinsdag 7 mei, in de bovenzaal van de academie, telkens van 18u45 tot 21u
 
In Lezing 1 vertrekken we vanuit het standpunt van de mode.
Sinds de democratisering van de mode in de jaren zestig is mode niet langer voorbehouden aan de elite. Kleren worden vooraf gemaakt in alle mogelijke maten en de klant kiest zijn maat. Naast deze prêt-a-porter blijft de haute couture hoge ogen gooien.
We verkennen de avant-garde van de mode die ontsnapt aan het keurslijf van de functionele eisen van de klassieke kunstnijverheid.
Ze is een product geworden die 'vastzit' aan het lichaam, maar tegelijkertijd ideeën over de relatie met het lichaam, met identiteit,
zelfbeeld en omgeving onderzoekt en exploreert.
 
 
 
In Lezing 2 verkennen we de relatie moderne/hedendaagse beeldende kunst versus mode & textiel.
Het gebruik van coupures, het versnijden van vormen en terug aan elkaar monteren tot een autonome werkelijkheid is een techniek
dat sinds het modernisme vaak wordt toegepast in de beeldende kunst sinds het kubisme, het futurisme en surrealisme.
Hierin vertoont de beeldende kunst parallellen met de mode.
In de jaren zestig en zeventig vonden veel feministische, post-minimalistische en vezelartiesten hun weg naar textiel. Ze werden
aangetrokken door de esthetische mogelijkheden, het structurele potentieel en de semiotische kracht van dit 'zachte materiaal'.
Het intuïtieve of militante gebruik van textiel- een materiaal dat traditioneel geassocieerd wordt met handel en industrie-
oefent druk uit op het grimmige onderscheid tussen beeldende kunst en toegepaste kunst.