Middelbare Graad Volwassenen

 

Vanaf +18 jaar  kan je in het vijfde en zesde leerjaar 

van de middelbare graad een basiscursus volgen. 

De bedoeling van deze cursus is tweeledig:

  1. Kennismaken met de basisaspecten van de beeldtaal en
     met haar verschillende uitdrukkingsmogelijkheden : 
    kleur, vorm, lijn, …
  2. Je eigen mogelijkheden en interesses op beeldend vlak 
    beter leren kennen om een gefundeerde keuze 
    te kunnen maken voor één atelier in de hogere graad.

4 lesuren per week, 2 leerjaren

Lesmomenten:  

keuze uit : 

woensdag:   van 18u40 tot 22u10

donderdag:  van 18u40 tot 22u10

vrijdag:        van 13u30 tot 17u00

Leraars: 

Lieve Fuchs, 

Veerle Roels, 

Kristine Van Roosbroeck.